Odstávka vody je hlášená na 26.5.2018 od 8 do 15 hodin pro oblast: nám. Svobody.

Příloha: oznámení Brněnských vodáren a kanalizací

Datum publikace: 
25. 5. 2018
Datum sejmutí: 
5. 6. 2018
Datum publikace: 
18. 5. 2018
Datum sejmutí: 
5. 6. 2018

 

V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu města Modřice za rok 2017. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 01.06.2018 elektronicky na adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho veřejném projednávání 28.05.2018 nebo při projednávání na zasedání zastupitelstva 04.06.2018.

 

01. Závěrečný účet města za rok 2017

02. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

      Výkazy města k 31.12.2017     Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     

                                                                            Přehled o peněžních tocích     Přehled o změnách kapitálu

                                                                            Fin 2-12

03. Výkazy příspěvkových organizací k 31.12.2017

            Mateřská škola -      Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     Zpráva o výsledku kontroly ze dne 20.12.2017

            Základní škola -       Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     Zpráva o výsledku kontroly ze dne 20.12.2017

04. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2017

05. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů a hotovosti k 31.12.2017

06. Inventarizační zpráva za rok 2017

      Příloha 1_a     Příloha 1_b     Příloha 3     Příloha 4     Příloha 5     Příloha 6

07. Ukazatele k 31.12.2017

08. Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2017

09. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2017