Pozvánku na akci OTEVŘÍT.

Týdenní svoz biopopelnic (ve čtvrtek) a svoz kontejnerů u fotbalového hřiště (1x za 14 dní) bude probíhat od března podle letního režimu a to do konce listopadu 2017. 
Biosáčky jsou k zakoupení za zvýhodněnou cenu 25,- Kč na recepci MÚ.

 

Informace OTEVŘÍT.

Datum publikace: 
24. 2. 2017
Datum sejmutí: 
7. 3. 2017
Soubory: 
Datum publikace: 
23. 2. 2017
Datum sejmutí: 
28. 3. 2017

Záměr prodeje nemovitostí evidovaných na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Modřice, a to pozemku p.č. 958/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m2 , jehož součástí je stavba občanské vybavenosti s číslem popisným 654 nacházející se na ulici Hybešova v Modřicích. 

Datum publikace: 
25. 1. 2017
Datum sejmutí: 
7. 3. 2017