Informaci OTEVŘÍT

Aktuální informace na stránkách Brněnských vodáren a kanalizací - http://www.bvk.cz/

Výsledky analýzy vody dodávané BVK, a.s. potvrdily NEZÁVADNOST PITNÉ VODY - OTEVŘÍT.

 

Ve dnech 19. a 23. 9. 2016 bude v našem městě probíhat úklid komunikací. V lokalitě Bobrava potom dne 26. 9. 2016. Prosíme o respektování dopravního značení.