Jste zde

Odpovědi

Odpověď na žádost společnosti Business Media CZ, s.r.o.  ze dne 29.1.2013 - dokument

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k dotazu týkajícímu se výstavby chodníku na ulici Masarykova mezi autobusovou zastávkou Modřice, Žižkova a Modřická - dokument

Žadatel - Advokátní kancelář Helbichová, Spitzová, Stejskalová & partners, s.r.o.b - rozhodnutí čj. Mod2302/2012 z 01.10.2012 o částečném odmítnutí žádosti - dokument

Žadatel : Advokátní Kancelář Halbichová, Spitzová, Stejskalová & partners, s.r.o.o., -  dokument