Jste zde

Další informace

ČINNOST JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA MODŘICE PODPORUJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 

V roce 2016 byla podpořena částkou ve výši 200.000,00 Kč na dovybavení hasičské zbrojnice – výstroj a výzbroj, požární technika dle smlouvy o poskytnutí dotace č. 036479/16/OKH

 

 

Oznamujeme všem vlastníkům nemovitostí,

že na ulicích Popovická, Pančochy, Bobravská, Brněnská, Evropská a K Lesu bude probíhat pasportizace hydrogeologických objektů – (tzn.  zmapování stávajících vrtů a studen v jednotlivých objektech).

Termín pasportizace : 4. dubna – 5. dubna 2019

Kontaktní osoba: Mgr. Musil, tel. 721 162 108, musil@geotest.cz

Tento průzkum probíhá v rámci předběžného geotechnického průzkumu stavby „D52, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“, investor Ředitelství silnic a dálnic.