Jste zde

Smlouvy

Kupní smlouva Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice-dodávky

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / OMEGA24 s. r. o., Nádražní 540, Modřice (29316197)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 610/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
110 533 Kč (Cena s DPH)

Příkazní smlouva na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na akci "Výstavba víceúčelové haly Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice (41539656)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 555/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
225 060 Kč (Cena s DPH)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Modřice, nám. Svobody 93, Modřice (72049316)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 575/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
306 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Římskokatolická farnost Modřice, Masarykova 147, Modřice (6526891)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 576/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
500 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Oprava vodorovného značení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Urbánia, s. r. o., Hlavní 21, 664 48 Moravany ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 69/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
66 719 Kč (Cena s DPH)

Objednání prořezů stromů včetně likvidace dřevní hmoty a kontrola vazeb

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šarapatka - sdružení FO, Kotlářská 45, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 70/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ červenec 2017

Objednání poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch - 2. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 71/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ červen 2017

Renovace výklenkové kapličky na ul. Masarykova/Husova, Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Rekonstruktiva spol. s. r. o., Podlesí I 5309, Zlín ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 605/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
102 224 Kč (Cena s DPH)

Objednání Územní studie veřejných prostranství HuKo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATELIER PARTERO s.r.o., Elgartova 381/11, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 65/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
199 045 Kč (Cena s DPH)/ 8/2017

Objednávka propadu vozovky na ulici Havlíčkova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 60/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
328 000 Kč (Cena s DPH)/ 7/2017

Smlouva o dílo - rekonstrukce vytápění v bytovém domě Sadová 563

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský- insstalatér, Krakovská 38, Modřice (40964795)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 582/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
2 496 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2017

Objednávka projektové dokumentace na prodloužení chodníku na ulici Chrlická

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROtrace s. r. o., Božetěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 50/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
107 690 Kč (Cena s DPH)

Oprava odvodnění na ulici U Hřiště

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 59/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
120 000 Kč (Cena s DPH)

Objednávka poseku a výhrabu travnatých a parkovacích ploch v Modřicích - 2. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 58/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 05/017

Smlouva o dílo č. 20170401 - oprava chodníku ul. Komenského část A + B

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno (25324942)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 556/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
3. 5. 2017
Cena: 
1 198 265 Kč (Cena s DPH)/ 05. - 08. 2017

Příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP ve stavbě "Víceúčelová sportovní hala Modřice - činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Truvia s.r.o., Školní 560/3, Střelice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 544/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
225 000 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka sečení travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 54/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2017

Objednávka projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením "Revitalizace sběrného dvora v Modřicích"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 53/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
96 195 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Varovný informační systém města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí (27772179)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 549/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
2 962 595 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka opravy dešťové kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 42/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
134 500 Kč (Cena s DPH)

Objednávka opravy propadu komunikace na ul. Sokolská

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 34/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
96 500 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka montáže závlahové systému na MÚ Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bořivoj Tomeček - závlahy zahrad, Skryjova 625/25, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 35/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
125 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka založení trávníků na MÚ Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Jiří Vrbas - Květ, Nádražní 155, Blažovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 36/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
105 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka kropícího ramene na Multicaru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / MINAM servis a.s., Olomoucká 277/208, Držovice (29216672)
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 37/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
125 000 Kč (Cena s DPH)

Objednávka výmalby vnitřních nebytových prostor

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / David Goiš, Staňkova 29, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 39/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
4. 4. 2017
Cena: 
85 850 Kč (Cena bez DPH)/ 17. 7. - 17. 8. 2017

Objednávka deratizace veřejné kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šnaubert Josef - DDD, Novoměstská 23, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 31/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
23. 3. 2017
Cena: 
50 000 Kč (Cena s DPH)/ březen - duben 2017

Celoroční objednávka na úklid komunikací a parkovišť v roce 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol.s.r.o., Kaštanova 637/141e, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Celoroční objednávka 2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
27. 3. 2017
Cena: 
350 000 Kč (Cena s DPH)/ 03/2017- 9/2017

Kupní smlouva na kancelářské potřeby

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KAPMI OFFICE s.r.o., Velkomoravská 3243/35, Hodonín (25344170)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 508/2017
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena bez DPH)/ 01/2017 - 01/2018

Smlouva na zefektivnění činností orgánů města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura s.r.o. (41539656)
Číslo smlouvy: 
Smlouva 497/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
17. 2. 2017
Cena: 
83 490 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Smlouva o nájmu pozemku par. č. 1977/74 k umístění reklamního zařízení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / King Style s.r.o., Čelakovského 29, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 385/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
1. 10. 2016
Cena: 
103 680 Kč (Cena bez DPH)/ ročně

Stránky