Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Objednávka oplocení pozemků

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / A-Z Plotové centrum, spol s.r.o., Stará pošta 67, Rajhrad ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka . 38/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
121 000 Kč (Cena bez DPH)/ červen 2019

Smlouva o dílo č. 1107/2019 Prodloužení chodníku na ul. Nádražní

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / TOPSTAV, s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1107/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
396 597 Kč (Cena bez DPH)/ do 15.10.2019

Smlouva o dílo "Napojení chodníku při ul. Chrlická"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103)
Číslo smlouvy: 
Smlouva . 1079/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
314 868 Kč (Cena s DPH)/ do 10.10.2019

Objednávka opravy havárie propadu na ul. Prusinovského

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU sr.o., Záhumení 28, Lelekovice 229, 664 31 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 42/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
348 838 Kč (Cena s DPH)/ květen 2019

Projektové práce a inženýrská činnost na stavbu "Hasičská zbrojnice Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šeda CZ, s.r.o., Srbská 21, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 33/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
620 000 Kč (Cena bez DPH)/ 20.12.2019

Objednávka organizace soutěže o návrh na objekt nám. Svobody 171

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Moba office s.r.o., Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 37/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
385 000 Kč (Cena bez DPH)/ březen 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Tělocvičná jednota Sokol Modřice, Benešova 274, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1071/2019
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
154 800 Kč (Cena s DPH)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / YMCA Brno, KOunicova 3, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1068/2019
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
80 000 Kč (Cena s DPH)/ 2019

Objednávka výměny měřičů tepla v BD Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský montáže s.r.o., Brněnská 292, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 25/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
313 375 Kč (Cena s DPH)

Objednávka výměny rozvodů kanalizace v BD Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský montáže s.r.o., Brněnská 292, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 26/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
121 575 Kč (Cena s DPH)/ březen 2019

Objednávka vybavení pro JSDH Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 3545/42, Jihlava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 23/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 274 Kč (Cena s DPH)/ březen 2019

Objednávka herních sestav na děstká hřiště

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / HRAS-zařízení hřišť,s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 20/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
94 132 Kč (Cena s DPH)/ červen 2019

Objednávka projektové dokumentace na akci "Modřice-Primál, revitalizace lokality"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 18/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
199 408 Kč (Cena s DPH)/ Prosinec 2019

Objednávka výsadby tújí

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KULA, s.r.o., Komenského 373, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 17/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
287 738 Kč (Cena s DPH)/ duben 2019

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Nové oplocení pozemku par. č. 925 k. ú. Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BK serv, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1029/2019
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Cena: 
98 588 Kč (Cena s DPH)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu odpadu a o provozu sběrného dvora

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 10/1073, Praha ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1028/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
0 Kč (Cena bez DPH)

Objedávka č. 15/2019 na dodávku serveru pro Městský úřad Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / OMEGA24 s.r.o., Nádražní 540, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
objednávka č. 15/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
483 432 Kč (Cena bez DPH)/ březen 2019

Objednávka č. 16/2019 opravy střechy na objektu Poděbradova 413

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ADACH spol. s.r.o., Poděbradova 630, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
objednávka č. 16/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
239 500 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2019

Výměna pouličního osvětlení ul. Masarykova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Procházka, Výhon 113, 664 84 Babice u Rosic ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 11/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
235 822 Kč (Cena s DPH)/ únor 2019

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 990/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Svítil plus, s.r.o., Vychodilova 16, 616 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 990/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
2 055 641 Kč (Cena s DPH)/ 2018-2019

Objednávka propadu na ul. Náměstí Míru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SASTA CZ, .a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 8/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
400 395 Kč (Cena s DPH)/ duben 2019

Celoroční objednávka č. 4/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ivan Doleček, Hřbitovní 299, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka . C-4/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
192 062 Kč (Cena s DPH)/ 2019

Celoroční objednávka č. 3/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Procházka, Výhon 113, 664 84 Babice u Rosic ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka C-3/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
300 000 Kč (Cena s DPH)

Celoroční objednávka 5/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bova, Vojkovice 225, 667 01 Židlochovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 5/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
100 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2019

Objednání projektové dokumentace "Rekonstrukce radnice - půdní vestavba"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Andrej Smatana, Laštůvkova 728/31, 635 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 165/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
62 000 Kč (Cena s DPH)/ únor 2019

Objednávka projektové dokumentace ul. Komenského

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROTRACE s.r.o., Božětěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 164/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
72 600 Kč (Cena s DPH)

Oprava multicary

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pony Car, Vídeňská 157/120, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 159/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
70 000 Kč (Cena bez DPH)/ 11 - 12/2018

Objednání projektové dokumentace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Partero s.r.o., Elgartova 381/1, 615 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 156/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
130 075 Kč (Cena s DPH)/ do 31.04.2019

Objednání deratizace veřejné kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šnaubert Josef, Hygienické služby, Novoměstská 23, 621 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 154/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
55 000 Kč (Cena bez DPH)/ listopad 2018

Objednávka vyklízení domu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Antonín Pavlík, Olomoucká 148, 618 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávak . 158/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
250 000 Kč (Cena bez DPH)/ 11 - 12/2018

Stránky