Jste zde

Smlouvy

Dodání a montáž odpadkových košů

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Urbania, a.s.r.o. Hlavní 21, 664 48 Moravany ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 78/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
114 704 Kč (Cena s DPH)/ červenec 2018

Objednávka obnovy nátěru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / David goiš, Staňkova 29, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 76/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
139 150 Kč (Cena s DPH)/ do 10.08.2018

Objednávka poseku a výhrabu travnatých ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček, Údržba zeleně, Sadová 573, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 80/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ květen 2018

Objednávka dodávky a montáže posuvné brány u objektu Hybešova 596

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / E.Z.Barák, s.r.o., Slaměníkova 23, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 79/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
93 460 Kč (Cena s DPH)/ říjne 2018

Objednávka výměny oken a dveří v objektu Hybešova 654

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Plastová okna a dveře, nám. Svobody 90, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 74/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
181 500 Kč (Cena s DPH)/ do 30.09.2018

Oprava veřejného osvětlení v lokalitě Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Procházka Pavel, Výhon 113, 664 84 Babice u Rosice (87403561)
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 72/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
213 775 Kč (Cena bez DPH)/ červen - červenec 2018

Objednávka opravy havárie odpadů

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 229 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 71/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
189 935 Kč (Cena s DPH)/ květen 2018

Rekonstrukce půdního prostoru BD Sadová 563

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / TRESTAV s.r.o, Komenského 586, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 66/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
500 000 Kč (Cena bez DPH)/ 28.05.-30.06.2018

Objednávka poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch - 2. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 63/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ Květen 2018

Kupní smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / I Tec Czech, spol. s.r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 864/2018
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
2 371 479 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Výměna herních prvků na dětském hřišti Husova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 58/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
413 912 Kč (Cena bez DPH)/ květen 2018

Oprava havárie propadu vozovky na ul. Sokolská

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, Lelekovice 229, 664 31 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 59/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
84 150 Kč (Cena s DPH)/ duben, květen 2018

Objednávka poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch v Modřicích

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvoráček, údržba zeleně, Sadová 573, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 56/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2018

Objednávka na výměnu herních prvků na dětském hřišti "Rybníček"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Hiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 57/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
245 900 Kč (Cena bez DPH)/ 2018

Objednávka kácení a výsadby zeleně v rámci projektu Revitalizace veřejného prostranství Huko I. etapa

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KULA s.r.o., Komenského 373, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 53/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
399 525 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Objednávka činnosti koordinátora BOZP při výstavbě Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dipl Tech Jarosalv Plšek BOZP servis, Arménská 507/13, 625 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 52/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
72 600 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 845/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Městský fotbalový klub Modřice, z.s., Sadová 572, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva 845/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 848/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Junák - český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z.s., Kampelíkova 124/13, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 848/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 847/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Tělocvičná jednota Sokol Modřice, Benešova 274, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 847/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 846/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Městský nohejbalový klub Modřice, z.s., nám. Svobody 93, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 846/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
525 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 842/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Římskokatolická farnost Modřice, Masarykova 147, 664 42 Modřicae ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 842/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
500 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 844/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / YMCA Brno, Kounicova 3, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 844/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
80 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 843/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bc. Lucie Švancarová, Spodní 670/2, 625 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 843/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 849/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Modřicích ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 849/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
197 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / AQUATIS a.s., Botanická 834/53, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 818/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
1 376 580 Kč (Cena s DPH)

Objednávka stavebních prací v lokalitě Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 46/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
110 897 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Smlouva o dílo "Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 817/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
9 380 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu odpadu a o provozu sběrného dvora

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 814/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
0 Kč (Cena bez DPH)

Příkazní smlouva na provádění TDI na akci "Víceúčelová sportovní hala Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešoa 425, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 815/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
975 000 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o dílo 05/2018 "Renovace božích muk na ul. Prusinovského/Krakovská, Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Rekonstruktiva spol. s.r.o., Podlesí I 5309, 760 05 Zlín ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 837/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
99 466 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Stránky