Jste zde

Smlouvy

Objednávka sečení travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 54/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2017

Objednávka projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením "Revitalizace sběrného dvora v Modřicích"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 53/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
96 195 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Varovný informační systém města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí (27772179)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 549/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
2 962 595 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka opravy dešťové kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 42/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
134 500 Kč (Cena s DPH)

Objednávka opravy propadu komunikace na ul. Sokolská

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 34/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
96 500 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka montáže závlahové systému na MÚ Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bořivoj Tomeček - závlahy zahrad, Skryjova 625/25, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 35/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
125 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka založení trávníků na MÚ Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Jiří Vrbas - Květ, Nádražní 155, Blažovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 36/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
105 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka kropícího ramene na Multicaru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / MINAM servis a.s., Olomoucká 277/208, Držovice (29216672)
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 37/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
125 000 Kč (Cena s DPH)

Objednávka výmalby vnitřních nebytových prostor

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / David Goiš, Staňkova 29, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 39/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
4. 4. 2017
Cena: 
85 850 Kč (Cena bez DPH)/ 17. 7. - 17. 8. 2017

Objednávka deratizace veřejné kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šnaubert Josef - DDD, Novoměstská 23, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 31/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
23. 3. 2017
Cena: 
50 000 Kč (Cena s DPH)/ březen - duben 2017

Celoroční objednávka na úklid komunikací a parkovišť v roce 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol.s.r.o., Kaštanova 637/141e, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Celoroční objednávka 2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
27. 3. 2017
Cena: 
350 000 Kč (Cena s DPH)/ 03/2017- 9/2017

Kupní smlouva na kancelářské potřeby

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KAPMI OFFICE s.r.o., Velkomoravská 3243/35, Hodonín (25344170)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 508/2017
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena bez DPH)/ 01/2017 - 01/2018

Smlouva na zefektivnění činností orgánů města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura s.r.o. (41539656)
Číslo smlouvy: 
Smlouva 497/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
17. 2. 2017
Cena: 
83 490 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Smlouva o nájmu pozemku par. č. 1977/74 k umístění reklamního zařízení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / King Style s.r.o., Čelakovského 29, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 385/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
1. 10. 2016
Cena: 
103 680 Kč (Cena bez DPH)/ ročně

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Městský fotbalový klub Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Městský fotbalový kloub Modřice z.s. (22869123)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 533/2017
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Datum účinnosti: 
8. 3. 2017
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka nosičů PSS 3000

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dräger Safety, s.r.o., Kotkova 4a, Ostrava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 28/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
6. 3. 2017
Cena: 
137 819 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. 18116175-D/4 - dodatek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / PODA a.s., 28. října 102, Ostrava (25816179)
Číslo smlouvy: 
Smlouva 529/2017
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
22. 2. 2017
Cena: 
9 590 Kč (Cena s DPH)/ měsíčně

Celoroční objednávka na opravu a údržbu ručních strojů

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bova ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
15. 2. 2017
Cena: 
350 000 Kč (Cena s DPH)/ 1-12/2017

Objednávka údržby a sečení okolo vodní nádrže

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ivan Doleček, Hřbitovní 299, Modřice (16370937)
Číslo smlouvy: 
Objednávka 22/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
17. 2. 2017
Cena: 
192 062 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Smlouva o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, Praha (47116901)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 455/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
165 165 Kč (Cena s DPH)/ do 30. 7. 2017

Oprava chodníku ul. Spojovací

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 255/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
9. 11. 2016
Cena: 
250 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Objednávka PD na opravu kanalizace Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATELIER 2007, Bráfova 9a, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 235/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
20. 10. 2016
Cena: 
128 139 Kč (Cena s DPH)/ prosinec 2016

Objednávka zimní údržby lokality Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol.s.r.o., Kaštanova 637/141e, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 7/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
6. 1. 2017
Cena: 
86 940 Kč (Cena s DPH)/ do 31. 3. 2017

Objednávka zaměření objektu nám. Svobody 171

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGM Brno s.r.o., Kroftova 45, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 14/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
16. 1. 2017
Cena: 
106 480 Kč (Cena s DPH)/ 28. 2. 2017

Objednávka ořezu stromů na ul. Benešova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šarapatka - sdružení FO, Kotlářská 45, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 13/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
31. 1. 2017
Cena: 
75 625 Kč (Cena s DPH)/ do 15. 3. 2017

Objednávka výroby a montáže zavlažovací nádrže na vodu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Zámečnictví Ořechov s.r.o., Divadelní 4, Ořechov ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 12/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
12. 1. 2017
Cena: 
280 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 31. 3. 2017

Celoroční objednávka na kontejnerovou dopravu v roce 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / František Hudec, Rotalova 968/50, Brno ()
Číslo smlouvy: 
2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720862219

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha (47116617)
Číslo smlouvy: 
č. 499/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Cena: 
269 643 Kč (Cena s DPH)/ 1/2017-12/2019
Soubory: 

Smlouva o poskytování technicko-organizačních služeb v oblasti BOZP požární ochrany

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jaroslav Plšek, Arménská 507/13, Brno (66520461)
Číslo smlouvy: 
č. 481/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
1. 1. 2017
Cena: 
93 996 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Kupní smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / manželé Bertelovi a Foukalovi ()
Číslo smlouvy: 
č. 483/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
4 270 000 Kč (Cena s DPH)

Stránky