Jste zde

Články

Město Modřice si dovoluje pozvat občany na veřejné projednání návrhu rozpočtu města na rok 2019, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti MÚ v pondělí 3. 12. 2018 v 18 hodin.

III. část - ČISTOPIS
Oznámení o vložení čistopisu územní studie do evidence územně plánovacích činností k 06.09.2017