Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Veřejná vyhláška + informace - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 28. 4. 2017 / 31. 5. 2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení B/39/2017 28. 4. 2017 / 23. 5. 2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Bobrava spol. s r.o. 26. 4. 2017 / 31. 5. 2017
Přijmeme účetní/-ho 24. 4. 2017 / 6. 5. 2017
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 21. 4. 2017 / 11. 5. 2017
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č.151 - D1 01191.C Brno centrum - Brno jih 19. 4. 2017 / 5. 5. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 9. 3. 2017
Ztráty a nálezy duben 2017 12. 4. 2017 / 31. 7. 2017
Zveřejnění posudku k záměru posuzovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 10. 4. 2017 / 11. 5. 2017
Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení 3. 4. 2017 / 3. 5. 2017
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 22. 3. 2017 / 1. 1. 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Městský fotbalový klub 8. 3. 2017 / 9. 3. 2020
OZV města Modřice 5/2016 8. 12. 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 24. 10. 2016 / 25. 10. 2019
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.72/2016 9. 9. 2016
Dražební vyhláška-prodejem movitých věcí 28. 9. 2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 16. 8. 2016
Oznámení - volby 8. 8. 2016
Úklid domácnosti v Modřicích 26. 7. 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 20. 7. 2016 / 21. 7. 2019
Příspěvek Úřadu práce na dojíždění za prací 15. 6. 2016
Ztráty a nálezy květen 2016 25. 5. 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 3. 5. 2016 / 4. 5. 2019

Stránky