Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Upozornění pro voliče 18. 10. 2017 / 22. 10. 2017
Zastavení odvolacího řízení - vyrozumění účastníků řízení 11. 10. 2017 / 25. 10. 2017
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 6. 10. 2017 / 21. 10. 2017
Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi 4. 10. 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 27. 9. 2017 / 23. 10. 2017
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. 14. 9. 2017 / 31. 12. 2020
Ztráty a nálezy srpen 2017 6. 9. 2017 / 1. 12. 2017
Oznámení - volby 21. 8. 2017 / 22. 10. 2017
Nabídka pozemků k pronájmu 2. 8. 2017 / 31. 10. 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 15. 6. 2017 / 16. 6. 2020
Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace 15. 6. 2017 / 16. 6. 2020
Inventarizační zpráva rok 2016 - DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 9. 3. 2017
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 22. 3. 2017 / 1. 1. 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Městský fotbalový klub 8. 3. 2017 / 9. 3. 2020
OZV města Modřice 5/2016 8. 12. 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 24. 10. 2016 / 25. 10. 2019
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.72/2016 9. 9. 2016

Stránky