Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Výběrové řízení - pracovní pozice: uklízeč/-ka 6. 12. 2017 / 23. 12. 2017
Výběrové řízení - pracovní pozice: pracovník údržby a čištění města 6. 12. 2017 / 23. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška města Modřice - zákaz konzumace alkoholických nápojů 6. 12. 2017 / 1. 1. 2018
Obecně závazná vyhláška města Modřice - provozování hazardní hry 6. 12. 2017 / 1. 1. 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 29. 11. 2017 / 15. 12. 2017
Cyklistická stezka Brno-Vídeň, Návrh rozpočtu na rok 2018 27. 11. 2017 / 21. 12. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Modřice 13. 11. 2017 / 29. 1. 2018
Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi 4. 10. 2017
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. 14. 9. 2017 / 31. 12. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 15. 6. 2017 / 16. 6. 2020
Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace 15. 6. 2017 / 16. 6. 2020
Inventarizační zpráva rok 2016 - DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 9. 3. 2017
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 22. 3. 2017 / 1. 1. 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Městský fotbalový klub 8. 3. 2017 / 9. 3. 2020
OZV města Modřice 5/2016 8. 12. 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 24. 10. 2016 / 25. 10. 2019
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.72/2016 9. 9. 2016

Stránky