Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Záměr převodu nemovitostí - pozemků 16. 8. 2017 / 5. 9. 2017
Dražební vyhláška 15. 8. 2017 / 22. 9. 2017
Záměr převodu nemovitostí - pozemků 8. 8. 2017 / 5. 9. 2017
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení 8. 8. 2017 / 8. 9. 2017
Nabídka pozemků k pronájmu 2. 8. 2017 / 31. 10. 2017
Asistent/asistentka starosty - volné místo 3. 8. 2017 / 21. 8. 2017
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 22. 7. 2017 / 14. 9. 2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 18. 7. 2017 / 18. 8. 2017
Ztráty a nálezy červenec 2017 17. 7. 2017 / 30. 9. 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017 26. 6. 2017 / 29. 6. 2020
Ztráty a nálezy červen 2017 19. 6. 2017 / 12. 9. 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 15. 6. 2017 / 16. 6. 2020
Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace 15. 6. 2017 / 16. 6. 2020
Ztráty a nálezy červen 2017 14. 6. 2017 / 30. 9. 2017
Ztráty a nálezy červen 2017 - finanční hotovosti 2017 31. 5. 2017 / 31. 8. 2017
Inventarizační zpráva rok 2016 - DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 DSO Šlapanicko 11. 5. 2017 / 31. 12. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2017 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 18. 4. 2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019 Cyklistická stezka Brno - Vídeň 9. 3. 2017
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 22. 3. 2017 / 1. 1. 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Městský fotbalový klub 8. 3. 2017 / 9. 3. 2020

Stránky