Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Záměr převodu nemovitostí - pozemků 24. 4. 2018 / 5. 6. 2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Ochranná pásma primárního radaru TAR na letišti Brno-Tuřany LKTB 24. 4. 2018 / 9. 5. 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 18. 4. 2018 / 4. 5. 2018
Návrh opatření obecné povahy - Změna záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka a Svitava 20. 4. 2018 / 7. 5. 2018
Úplná revize katastru nemovitostí 19. 4. 2018 / 30. 9. 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 845/2018 19. 4. 2018 / 20. 4. 2021
Zveřejnění rozpočtových opatření rozpočtu města Modřice na rok 2018 4. 4. 2018
Veřejnoprávní smlouva o posyktování dotace č. 848/2018 12. 4. 2018 / 13. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 847/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 846/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 842/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 844/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 843/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 849/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Dražební vyhláška 6. 4. 2018 / 7. 6. 2018
Konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Modřice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 28. 3. 2018 / 1. 5. 2018
Volná pracovní pozice - Referent/ka na úseku přestupků - předseda/předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města Modřice 26. 3. 2018 / 1. 5. 2018
Záměr pronájmu sportovního areálu 22. 3. 2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 7. 3. 2018 / 31. 12. 2021
Závěrečný účet za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 28. 2. 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí 12. 2. 2018
Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu 6. 2. 2018 / 2. 5. 2018
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2018 18. 1. 2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na roky 2018-2020 18. 1. 2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 19. 1. 2018 / 30. 12. 2019

Stránky