Jste zde

Odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU I BIOODPADU JE V MODŘICÍCH ZPROŠTĚN OD POPLATKŮ.

  • komunální odpad se sváží v průběhu pátku (již od brzkého rána)
     
  • svoz biopopelnice se provádí od března do listopadu vždy ve čtvrtek od 6 hodin
     
  • kontejner u fotbalového hřiště je přistaven jednou za 14 dní v pondělí (vždy v sudý týden)

          Biosáčky jsou k zakoupení za zvýhodněnou cenu 25,- Kč na recepci MÚ.