Jste zde

Výroční zprávy

Výroční zprávy města Modřice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Výroční zpráva za rok 2002
Výroční zpráva za rok 2003
Výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
 

Ceník služeb - schválený RMM dne 17. 10. 2017.  
Pokyn starosty č. 4/2006 - o poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb.  
Opravné prostředky - odvolání se podává u MěÚ Modřice, nám. Svobody 93, Modřice 664 42 a rozhoduje Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82 

INFORMAČNÍ ŘÁD města Modřice - schválený RMM  9. 3. 2015  - OTEVŘÍT
INFORMAČNÍ ŘÁD města Modřice - schválený RMM 12. 5. 2015 - OTEVŘÍT.
INFORMAČNÍ ŘÁD města Modřice - schválený RMM   8. 6. 2015 - OTEVŘÍT.