Jste zde

Městská knihovna

Adresa: 
664 42 Modřice, náměstí Svobody 93
Telefon: 
537 001 028

Vedoucí knihovny:
Miroslava Kubíková

Pracovník knihovny:
Mgr. Renata Pilátová 

Městská knihovna v Modřicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany a poskytování odborných knihovnických služeb pro knihovny regionu. Evidenční číslo knihovny 2518/2002.

web pro děti - www.knihovnamodrice.webk.cz

Informace o novinkách v Městské knihovně i o pořádaných akcích jsou pravidelně měsíčně zveřejňovány v samostatné rubrice ve Zpravodaji.

Aktuality

17. 1. 2017

čtvrtek 23. 2. 2017 v 17 hod. nad knihovnou- Jiří Mára (Španělsko a Portugalsko) OTEVŘÍT