Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2018

Rozpočtový výhled na rok 2018 Rozpočtový výhled Komentář
  RO č.1 výhledu 2018 Komentář
     
Schválený rozpočet na rok 2018 Rozpočet odvětvový Investiční akce
  Rozpočet druhový Poskytnuté dotace
     
Rozpočtová opatření rozpočtu 2018 RO č. 1 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 1 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 2 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 2 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 3 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 3 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 4 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 4 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 5 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 5 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 6 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 6 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 7 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 7 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 8 - odvětvový Investiční akce
  RO č. 8 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář

 

Schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2018

Závěrečný účet města za rok 2018

Přílohy:

     01. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

     02. Výkazy příspěvkových organizací k 31.12.2018

            MŠ -   Rozvaha    Vykaz zisku a ztráty    Příloha    Inventarizační zpráva    Zpráva o výsledku kontroly

            ZŠ  -    Rozvaha    Výkaz zisku a ztráty    Příloha    Inventarizační zpráva    Zpráva o výsledku kontroly

 

     03. Výkazy města k 31.12.2018 -    Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha      

                                                                                         Přehled o peněžních tocích     Přehled o změnách kapitálu

                                                                                         Fin 2-12

     04. Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2018

     05. Přehled poskytnutých dotací za rok 2018

     06. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2018

     07. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů a hotovosti k 31.12.2018

     08. Inventarizační zpráva za rok 2018

                Příloha 1_a     Příloha 1_b     Příloha 3     Příloha 4     Příloha 5 

     09. Ukazatele k 31.12.2018

     10. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2018

Autor: LeV / Datum vytvoření: 13. 4. 2016