Jste zde

Zpravodaj v roce 2015

Měsíc  RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   5. 1.  Zápecová  48  10  barva fialová
02   2. 2.  Strnadová  44  17  multifunkční hala-vyjádření k anketě
03   2. 3.    Hájek  44  14+blahopřání  nová rubrika - Informace od zastupitelů
04   1. 4.  - elektronicky  Koubková  92  17  zápis ZMM
05   4. 5.  Mareček  56   13  Ukliďme Česko
06   1. 6.  Zápecová  52  17   
07-08  20. 7.  Strnadová  80  17  
09   3. 9.  Konvalinková  44  17  Svatováclavské hody
10   1. 10. - elektronicky    Hájek  92  21  ZMM
11   2. 11.  Mareček      
12   1. 12. - elektronicky  Koubková      
           

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2015: barva: fialová Kateřina Koubková (předseda)- Miroslav Hájek, Alexandra Konvalinková, Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Mirka Nováková- tiskárna Poring

Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

Autor: LeV / Datum vytvoření: 15. 12. 2014