Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2012

Schválený rozpočet na rok 2012     - Rozpočet                           - Investice    

                                                                                                   - Dotace

                                                                                                   - Kulturní a sportovní akce

Rozpočtová opatření v roce 2012    - Rozpočtová opatření          - Komentář k RO č.1

                                                                                                   - Komentář k RO č.2

                                                                                                   - Komentář k RO č.3

                                                                                                   - Komentář k RO č.4

                                                                                                   - Komentář k RO č.5

                                                                                                   - Komentář k RO č.6

                                                                                                   - Komentář k RO č.7

Závěrečný účet města za rok 2012

 1. Závěrečný účet
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 3. Výkazy příspěvkových organizací   -   MŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha    
                                                            ZŠ           Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 4. Výkazy města -     FIN 2-12          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
 5. Inventurní soupis zastaveného majetku
 6. Inventurní soupis zůstatků bankovních účů a cenin
 7. Finanční vypořádání   
 8. Zápis o výsledku inventarizace
 9. Ukazatele
 10. Příloha k závěrečnému účtu
Autor: RM / Datum vytvoření: 17. 10. 2011