Jste zde

Hlášení místního rozhlasu 15.10.2012

Byl zahájen prodej lístků na představení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové s názvem Turné 4 můstků. Vystoupení proběhne dne 23.11.2012 v sále hotelu Gregor v 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit u asistentky starosty paní Bc. Kateřiny Brabcové v 1. patře Městského úřadu Modřice. Všechny srdečně zve město Modřice a kulturně školská komise.

V Modřicích proběhne separovaný sběr textilu dne 22.10.2012. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky, která je v případě potřeby k vyzvednutí na MÚ Modřice (Vaše vlastní tašky již nebudou vráceny). Tašku naplněnou nepotřebným textilem můžete dne 22.10.2012 v době mezi 16.00 a 17.00. hod. umístit před svůj dům. Po 17.00 hod. budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování.