Pozvánku na akci OTEVŘÍT.

Informaci OTEVŘÍT.

Datum publikace: 
16. 11. 2017
Datum sejmutí: 
19. 1. 2018
Datum publikace: 
16. 11. 2017
Datum sejmutí: 
1. 12. 2017
Datum publikace: 
16. 11. 2017

 

V souladu s § 2 odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020.