Jste zde

Zpravodaj v roce 2021

Měsíc  RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   4. 1.  Zápecová  36   5   rozloučení s předsedou RR
02   1. 2.  Kurečka  36   9 přehled svozu odpadu 
03   1. 3.  Strnadová  28  11 pohádková hra
04   5. 4.  Hájek  44  13 Dr. Ventruba-nekrolog
05   3. 5.  Drmolová  40  15 Současné trendy podvodníků
06   7. 6.  Zápecová  36   16  Sběr kovového šrotu
07-08   5. 7.  Kurečka  56  14 karty pro seniory
09   6. 9.  Strnadová      
10   4. 10.  Hájek      
11   1. 11.  Drmolová      
12   6. 12.  Zápecová      

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2021: Eva Strnadová (předseda) - Aneta Drmolová, Miroslav Hájek, Petr Kurečka, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Grafická úprava a tisk: Profi-tisk group s.r.o., celý tisk v barvě
Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

Zpravodaj v roce 2020

Měsíc  RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   6. 1.  Mareček  44    3 Rozpočtová opatření 
02   3. 2.  Zápecová  36  10 Dětský karneval
03   2. 3.  Kurečka  40  17 Ukliďme Česko 
04   6. 4.  Strnadová  36  11 Covid-19
05   4. 5.  Hájek  28  12 Otevření MŠ
06   1. 6.  Mareček  32  13 Sběr kovového šrotu
07-08  13. 7.  Zápecová  44  15 Letní kino
09   7. 9.  Kurečka  40  15 Svatováclavské hody
10   5. 10.  Strnadová  36  13 Třídění odpadů
11   2. 11.  Hájek  28          10 Anketa 3. pásmo-výsledky 
12   7. 12.  Mareček  32    7 Bílý kruh bezpečí

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2020: Jan Mareček (předseda)- Miroslav Hájek, Petr Kurečka, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Grafická úprava a tisk: Profi-tisk group s.r.o., celý tisk v barvě
Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

Zpravodaj v roce 2019

Měsíc  RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   7. 1.  Hájek  48    3 barva okrová
02   4. 2.  Mareček  40  11 Tříkrálová sbírka
03   4. 3.  Zápecová  52  12 Ukliďme Česko
04   1. 4.  Kurečka  64  15 Ženáčské hody
05   6. 5.  Strnadová  52  14 Modřická chasa 
06   3. 6.  Hájek  40    8 O pohár starosty- fotbal
07-08  15. 7.  Mareček  48  12 Letní kino 
09   2. 9.  Zápecová  44  11 Svatováclavské hody
10   7. 10.  Strnadová  52  13 Koš vín, lampionky 
11   4. 11.  Kurečka  44             9 Rozsvícení ván. stromu
12   2. 12.  Hájek  44    9 Silvestr
           

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2019, barva: okrová, Jan Mareček (předseda)- Miroslav Hájek, Petr Kurečka, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Mirka Nováková- tiskárna Poring
Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

Zpravodaj v roce 2018

Měsíc

 RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   4. 1.  Hájek  80  4 barva modrá
02   5. 2.  Koubková  56  8 zápis do 1. tříd
03   5. 3.  Mareček  56 12 karneval, Ukliďme česko
04   4. 4.  Zápecová  80 13 Čarodějnice, Den dětí
05   7. 5.  Strnadová  64 13 anketa - hala
06   4. 6.  Hájek  44 16 Království řemesel
07-08   9. 7.  Koubková 100 17 Letní kino
09   3. 9.  Mareček  68 17 Zpráva starosty 2014-2018
10   1. 10.  Zápecová  88 17 volby
11   5. 11.  Strnadová  60          15 Vánoce
12   3. 12.  Hájek  68 13 plesy
           

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2018, barva: modrá, Kateřina Koubková (předseda)- Miroslav Hájek, Alexandra Konvalinková, Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Mirka Nováková- tiskárna Poring

Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

Zpravodaj v roce 2017

Měsíc  RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   2. 1.  Strnadová  100  9 barva limetková
02   6. 2.  Hájek  40  8 Zápis do 1. tříd
03   6. 3.  Koubková  44  9 Ukliďme Česko 
04   3. 4.  Mareček  92  8 Bitva+sport
05   2. 5.  Zápecová  44  9 Miniknihovna
06   5. 6.  Strnadová  36  9 XVII.mezin. fotbalový turnaj
07-08  17. 7.  Koubková  92  13 Výstava dětských obrázků
09   4. 9.  Hájek  52  15 Svatováclavské hody 
10   2. 10.  Mareček  84  13 + koncert Volby do Poslanec.sněmovny
11   6. 11.  Zápecová  72           15 Projednání rozpočtu
12   4. 12.  Strnadová  56  16 1. kolo volby prezidenta ČR
           

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2017, barva: limetková: Kateřina Koubková (předseda)- Miroslav Hájek, Alexandra Konvalinková, Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Mirka Nováková- tiskárna Poring

Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

Zpravodaj v roce 2016

Měsíc  RR Editor Strany Počet inzercí Poznámka
01   4. 1.  Zápecová  88  6  barva modrá
02   1. 2.  Strnadová  60 12 Zápis do 1. tříd
03   7. 3.  Hájek  44 12 Přípr. třída
04   4. 4.  Koubková  84 11 Rozloučení s otcem Robertem
05   2. 5.  Mareček  84 15 Ukliďme Česko
06   6. 6.  Zápecová  60 18 Malování zvířátek
07-08  11. 7.  Strnadová 124 18 Výstavy
09   5. 9.  Hájek   56 16 Volby
10   3. 10.  Koubková   84 21  MS v nohejbale
11   7. 11.  Mareček   52         22  Rozsvícení stromu
12   5. 12.  Zápecová   56 15  PF
           

 Seznam členů REDAKČNÍ RADY pro rok 2016: barva: modrá Kateřina Koubková (předseda)- Miroslav Hájek, Alexandra Konvalinková, Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Mirka Nováková- tiskárna Poring

Lenka Ventrubová- informace a kontakt pro příspěvky (email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 537 001 017, 734 007 710)
Příspěvky je nutné vkládat nejpozději do 12 hodin posledního pracovního dne v měsíci, jinak jsme nuceni zařadit je až do měsíce následujícího.

 

Autor: KaB / Datum vytvoření: 22. 10. 2012