Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Pozvánka na 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice 27. 5. 2022 / 7. 6. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 26. 5. 2022 / 10. 6. 2022
Návrh Závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 20. 5. 2022
Záměr Města Újezd u Brna prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál "ARMY park" 18. 5. 2022 / 15. 6. 2022
Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření - Veřejná vyhláška 18. 5. 2022 / 3. 6. 2022
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení, Modřice, veřejné osvětlení 18. 5. 2022 / 3. 6. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 16. 5. 2022 / 19. 5. 2025
Územní rozhodnutí č. 10/2022 - Veřejná vyhláška 12. 5. 2022 / 28. 5. 2022
Valná hromada DSO Šlapanicko 9. 5. 2022 / 6. 6. 2022
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 2. 5. 2022 / 3. 6. 2022
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 26. 4. 2022 / 25. 4. 2023
"Novostavba Požární zbrojnice" - přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR 25. 4. 2022 / 31. 5. 2022
Doručení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice a oznámení o konání veřejného projednání - veřejná vyhláška 12. 4. 2022 / 2. 6. 2022
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11. 4. 2022 / 15. 4. 2025
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 11. 4. 2022 / 13. 7. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 7. 4. 2022 / 8. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 6. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 5. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 4. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025

Stránky