Jste zde

Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2018

Datum publikace: 
7. 6. 2019
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu se zněním Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2018. Schválený závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách města na adrese http://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2018

Zvěrečný účet je k nahlédnutí na adrese Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

Autor: RM / Datum vytvoření: 7. 6. 2019