Jste zde

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na roky 2025 a 2026

Datum publikace: 
19. 11. 2023
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu s § 3 odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 01. 12. 2023 elektronicky na emailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 04. 12. 2023.

Plné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 je zveřejněno na úřední desce umožňující dálkový přístup, do listinné podoby návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 je možno nahlédnout v kanceláři č. 22 MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

Autor: RM / Datum vytvoření: 19. 11. 2023