Jste zde

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Modřice za rok 2023

Datum publikace: 
17. 6. 2024
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu se zněním Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2023.

Schválený závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách města na adrese:

https://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2023

 

Schválený závěrečný účet je k nahlédnutí na adrese:

Městský úřad Modřice

Náměstí Svobody 93,

664 42 Modřice

2. patro, kancelář č. 22 u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka

Autor: RM / Datum vytvoření: 25. 6. 2024