Jste zde

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na roky 2023 a 2024

Datum publikace: 
20. 11. 2021
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu s § 3 odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 03. 12. 2021 elektronicky na emailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 06. 12. 2021.

Plné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce, do listinné podoby návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 je možno nahlédnout v kanceláři č. 22 MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

https://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2024

Autor: RM / Datum vytvoření: 20. 11. 2021