Jste zde

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na roky 2022 a 2023

Datum publikace: 
21. 11. 2020
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu s § 3 odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 04. 12. 2020 elektronicky na emailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 07. 12. 2020.

 

Autor: RM / Datum vytvoření: 21. 11. 2020