Jste zde

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2024

Datum publikace: 
19. 11. 2023
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu s § 11 odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh rozpočtu na rok 2024.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 01. 12. 2023 na e-mailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho veřejném projednání dne 29. 11. 2023 v 18:00 ve velké zasedací místnosti MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 04. 12. 2023.

Návrhu rozpočtu na rok 2024 je zveřejněno na úřední desce umožňující dálkový přístup, do listinné podoby návrhu rozpočtu na rok 2024 je možno nahlédnout v kanceláři č. 22 MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

Autor: RM / Datum vytvoření: 19. 11. 2023