Jste zde

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2022

Datum publikace: 
20. 11. 2021
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu s § 11 odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh rozpočtu na rok 2022.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 03. 12. 2021 na e-mailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 06. 12. 2021.

Plné znění návrhu rozpočtu na rok 2022 je zveřejněno na elektronické úřední desce, do listinné podoby návrhu rozpočtu na rok 2022 je možno nahlédnout v kanceláři č. 22 MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

https://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2022

Autor: RM / Datum vytvoření: 20. 11. 2021