Jste zde

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2021

Datum publikace: 
20. 11. 2020
Útvar: 
FO/RM

 

V souladu s § 11 odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh rozpočtu na rok 2021.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 04. 12. 2020 elektronicky na adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 07. 12. 2020.

 

Autor: RM / Datum vytvoření: 20. 11. 2020