Jste zde

Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace

Datum publikace: 
15. 6. 2017
Datum sejmutí: 
16. 6. 2020

Dotae na opravu střechy kostela sv. Gotharda 2. etapa.

Autor: DH / Datum vytvoření: 15. 6. 2017