Jste zde

Posuzování vlivů na životní prostředí poddle zákona č. 100/2001 Sb - zveřejnění dokumentace k záměru "D52 Brno, Jinžní tangenta včetně zkapacitnění D2"

Datum publikace: 
7. 6. 2021
Datum sejmutí: 
23. 6. 2021
Autor: LK / Datum vytvoření: 7. 6. 2021