Jste zde

Návrh Závěrečného účtu města Modřice za rok 2019

Datum publikace: 
22. 5. 2020
Datum sejmutí: 
9. 6. 2020
Útvar: 
FO/RM

V souladu s § 17 odst. 6 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje město Modřice návrh Závěrečného účtu za rok 2018. Návrh je zveřejněn v užším rozsahu dle § 17 odst. 6 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění návrhu je zveřejněno na internetové adrese http://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2019 .

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 05. 06. 2020 elektronicky na adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz, písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 08. 06. 2020.

Autor: RM / Datum vytvoření: 22. 5. 2020