Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 24. 11. 2022 / 9. 12. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 18. 6. 2022 / 21. 6. 2025
Dobrovolný svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2023 23. 11. 2022 / 15. 12. 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 23. 11. 2022 / 15. 12. 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky 23. 11. 2022 / 29. 1. 2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022 23. 11. 2022 / 14. 12. 2022
Ztráty a nálezy listopad 2022 21. 11. 2022 / 13. 12. 2022
Záměr pronájmu nebytových prostor v BD Za Humny 15. 11. 2022
Opatření obecné povahy 14. 11. 2022 / 30. 11. 2022
Opatření obecné povahy 14. 11. 2022 / 30. 11. 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2024-2026 14. 11. 2022
Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2023 (v Kč) 14. 11. 2022
Pozvánka Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 14. 11. 2022 / 2. 12. 2022
Oznámení - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky 10. 11. 2022 / 15. 1. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 9. 11. 2022 / 31. 12. 2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb. 22. 9. 2022 / 31. 12. 2023
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZMM 25. 8. 2022
Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 3. 7. 2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021 16. 6. 2022 / 15. 6. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 16. 5. 2022 / 19. 5. 2025
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 26. 4. 2022 / 25. 4. 2023
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11. 4. 2022 / 15. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 7. 4. 2022 / 8. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 6. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 5. 4. 2022 / 7. 4. 2025

Stránky