Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Oznámení o zahájení územního řízení - veřejná vyhláška 16. 8. 2022 / 1. 9. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 4. 8. 2022 / 4. 9. 2022
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 4. 8. 2022 / 21. 8. 2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin 3. 8. 2022 / 26. 9. 2022
Záměr města Modřice vypůjčit Klubovnu 1 nad městskou knihovnou 3. 8. 2022 / 19. 8. 2022
Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku 3. 8. 2022 / 25. 9. 2022
Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 2. 8. 2022 / 18. 8. 2022
Záměr pronájmu pozemku p.č. 994/29 a 994/30 k.ú. Modřice 26. 7. 2022 / 24. 8. 2022
Oznámení o sídle a minimálním počtu členů okrskové volební komise 21. 7. 2022 / 25. 9. 2022
Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 3. 7. 2022
Záměr prodeje nemovitostí 29. 6. 2022 / 6. 9. 2022
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na petici pro volby do Zastupitelstva města Modřice 27. 6. 2022 / 25. 9. 2022
Oznámení - volby do Zastupitelstva města Modřice 27. 6. 2022 / 25. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021 16. 6. 2022 / 15. 6. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 16. 5. 2022 / 19. 5. 2025
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 26. 4. 2022 / 25. 4. 2023
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11. 4. 2022 / 15. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 7. 4. 2022 / 8. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 6. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 5. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 4. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025

Stránky