Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 28. 6. 2022 / 14. 7. 2022
Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 21/2022 o umístění stavby 28. 6. 2022 / 14. 7. 2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.07.2022 27. 6. 2022 / 12. 7. 2022
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na petici pro volby do Zastupitelstva města Modřice 27. 6. 2022 / 25. 9. 2022
Oznámení - volby do Zastupitelstva města Modřice 27. 6. 2022 / 25. 9. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 23. 6. 2022 / 8. 7. 2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021 16. 6. 2022 / 15. 6. 2023
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 15. 6. 2022 / 1. 7. 2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 13. 6. 2022 / 29. 6. 2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 13. 6. 2022 / 29. 6. 2022
Návrh Závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 20. 5. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 16. 5. 2022 / 19. 5. 2025
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 26. 4. 2022 / 25. 4. 2023
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11. 4. 2022 / 15. 4. 2025
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 11. 4. 2022 / 13. 7. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 7. 4. 2022 / 8. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 6. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 5. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 4. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025

Stránky