Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Městský fotbalový klub Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Městský fotbalový kloub Modřice z.s. (22869123)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 533/2017
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Datum účinnosti: 
8. 3. 2017
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka nosičů PSS 3000

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dräger Safety, s.r.o., Kotkova 4a, Ostrava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 28/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
6. 3. 2017
Cena: 
137 819 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. 18116175-D/4 - dodatek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / PODA a.s., 28. října 102, Ostrava (25816179)
Číslo smlouvy: 
Smlouva 529/2017
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
22. 2. 2017
Cena: 
9 590 Kč (Cena s DPH)/ měsíčně

Celoroční objednávka na opravu a údržbu ručních strojů

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bova ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
15. 2. 2017
Cena: 
350 000 Kč (Cena s DPH)/ 1-12/2017

Objednávka údržby a sečení okolo vodní nádrže

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ivan Doleček, Hřbitovní 299, Modřice (16370937)
Číslo smlouvy: 
Objednávka 22/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
17. 2. 2017
Cena: 
192 062 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Smlouva o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, Praha (47116901)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 455/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
165 165 Kč (Cena s DPH)/ do 30. 7. 2017

Oprava chodníku ul. Spojovací

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 255/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
9. 11. 2016
Cena: 
250 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Objednávka PD na opravu kanalizace Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATELIER 2007, Bráfova 9a, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 235/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
20. 10. 2016
Cena: 
128 139 Kč (Cena s DPH)/ prosinec 2016

Objednávka zimní údržby lokality Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol.s.r.o., Kaštanova 637/141e, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 7/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
6. 1. 2017
Cena: 
86 940 Kč (Cena s DPH)/ do 31. 3. 2017

Objednávka zaměření objektu nám. Svobody 171

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGM Brno s.r.o., Kroftova 45, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 14/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
16. 1. 2017
Cena: 
106 480 Kč (Cena s DPH)/ 28. 2. 2017

Objednávka ořezu stromů na ul. Benešova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šarapatka - sdružení FO, Kotlářská 45, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 13/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
31. 1. 2017
Cena: 
75 625 Kč (Cena s DPH)/ do 15. 3. 2017

Objednávka výroby a montáže zavlažovací nádrže na vodu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Zámečnictví Ořechov s.r.o., Divadelní 4, Ořechov ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 12/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
12. 1. 2017
Cena: 
280 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 31. 3. 2017

Celoroční objednávka na kontejnerovou dopravu v roce 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / František Hudec, Rotalova 968/50, Brno ()
Číslo smlouvy: 
2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720862219

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha (47116617)
Číslo smlouvy: 
č. 499/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Cena: 
269 643 Kč (Cena s DPH)/ 1/2017-12/2019
Soubory: 

Smlouva o poskytování technicko-organizačních služeb v oblasti BOZP požární ochrany

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jaroslav Plšek, Arménská 507/13, Brno (66520461)
Číslo smlouvy: 
č. 481/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
1. 1. 2017
Cena: 
93 996 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Kupní smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / manželé Bertelovi a Foukalovi ()
Číslo smlouvy: 
č. 483/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
4 270 000 Kč (Cena s DPH)

Celoroční objednávka oprav a kontrol veřejného osvětlení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Procházka, Výhon 113, Babice u Rosic ()
Číslo smlouvy: 
2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
300 000 Kč (Cena s DPH)/ 1 - 12/2017

Objednávka posypového materiálu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Brněnské komunikac, a.s., Rennenská třída 1a, Brno ()
Číslo smlouvy: 
č. 2/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
4. 1. 2017
Cena: 
88 500 Kč (Cena bez DPH)/ 1-12 2017

Objednávka opravy chodníků

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno ()
Číslo smlouvy: 
č. 1/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
2. 1. 2017
Cena: 
240 000 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. arch. Jiří Fixel, Jírovcova 550/4, Brno (42580480)
Číslo smlouvy: 
454/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
190 000 Kč (Cena bez DPH)

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno (25324942)
Číslo smlouvy: 
461/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Cena: 
2 505 411 Kč (Cena s DPH)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Muzejní spolek Modřice, Komenského 397, Modřice (65265271)
Číslo smlouvy: 
449/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Cena: 
725 000 Kč (Cena s DPH)/ 2016, 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, Brno (27753379)
Číslo smlouvy: 
448/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
7. 12. 2016
Cena: 
392 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Objednávka opravy propadu komunikace ul. Komenského

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
258/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
11. 11. 2016
Cena: 
51 000 Kč (Cena s DPH)/ 2016

Smlouva o dílo č. 07/2016

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. arch. Alena Košťálová, Zavřená 32, Brno ()
Číslo smlouvy: 
435/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Datum účinnosti: 
26. 10. 2016 do 31. 1. 2017
Cena: 
227 480 Kč (Cena s DPH)/ 2016-2017

Objednávka opravy výtluků na ulicích U Hřiště, U Vlečky, Zahrádky

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Rudoll Tvrdý, Jánošikova 44, Brno ()
Číslo smlouvy: 
253/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
7. 11. 2016
Cena: 
60 000 Kč (Cena s DPH)/ 2016

Objednávka na administraci žádosti o dotaci

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
249/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
2. 11. 2016
Cena: 
67 760 Kč (Cena s DPH)/ 2016,2017

Zimní údržba lokality Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol.s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
237/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
20. 10. 2016
Cena: 
57 960 Kč (Cena s DPH)/ listopad, prosinec 2016

Objednávka na výměnu kondenzačního kotle

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský ()
Číslo smlouvy: 
238/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
25. 10. 2016
Cena: 
100 000 Kč (Cena s DPH)/ 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Diecézní charita Brno - oblast Rajhrad (44990260)
Číslo smlouvy: 
424/2016
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Datum účinnosti: 
5. 10. 2016
Cena: 
60 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016
Soubory: 

Stránky