Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jan a Karel Hlaváčkovi ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 611/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
176 000 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o dílo - knihovní systém Tritius

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Tritius Solutions a. s., Vodní 258/13, Brno (05700582)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 613/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
239 725 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka administrace žádosti o dotaci z IROP

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 95/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
81 070 Kč (Cena s DPH)

Objednávka projektové dokumentace na akci Hřiště Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Miroslava Poláchová, Hamry 10, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 90/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
108 930 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Vybavení JSDH

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Požární bezpečnost, s. r. o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 79/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
70 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Smlouva o dílo pro akci "Dotační poradenství - dotace EU fondů, národní, krajské"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 612/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
103 455 Kč (Cena s DPH)/ 06/2017 - 12/2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Junák-český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s., Křížkovského 23, Brno (62157400)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 581/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / YMCA Brno, Kounicova 3, Brno (26529319)
Číslo smlouvy: 
Smloua č. 578/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
80 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bc. Lucie Švancarová, Spodní 670/2, Brno (01286994)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 577/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Kupní smlouva Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice-dodávky

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / OMEGA24 s. r. o., Nádražní 540, Modřice (29316197)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 610/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
110 533 Kč (Cena s DPH)

Příkazní smlouva na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na akci "Výstavba víceúčelové haly Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice (41539656)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 555/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
225 060 Kč (Cena s DPH)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Modřice, nám. Svobody 93, Modřice (72049316)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 575/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
306 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Římskokatolická farnost Modřice, Masarykova 147, Modřice (6526891)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 576/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
500 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Oprava vodorovného značení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Urbánia, s. r. o., Hlavní 21, 664 48 Moravany ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 69/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
66 719 Kč (Cena s DPH)

Objednání prořezů stromů včetně likvidace dřevní hmoty a kontrola vazeb

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šarapatka - sdružení FO, Kotlářská 45, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 70/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ červenec 2017

Objednání poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch - 2. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 71/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ červen 2017

Renovace výklenkové kapličky na ul. Masarykova/Husova, Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Rekonstruktiva spol. s. r. o., Podlesí I 5309, Zlín ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 605/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
102 224 Kč (Cena s DPH)

Objednání Územní studie veřejných prostranství HuKo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATELIER PARTERO s.r.o., Elgartova 381/11, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 65/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
199 045 Kč (Cena s DPH)/ 8/2017

Objednávka propadu vozovky na ulici Havlíčkova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 60/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
328 000 Kč (Cena s DPH)/ 7/2017

Smlouva o dílo - rekonstrukce vytápění v bytovém domě Sadová 563

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský- instalatér, Krakovská 38, Modřice (40964795)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 582/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
2 496 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2017

Objednávka projektové dokumentace na prodloužení chodníku na ulici Chrlická

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROtrace s. r. o., Božetěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 50/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
107 690 Kč (Cena s DPH)

Oprava odvodnění na ulici U Hřiště

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 59/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
120 000 Kč (Cena s DPH)

Objednávka poseku a výhrabu travnatých a parkovacích ploch v Modřicích - 2. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 58/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 05/017

Smlouva o dílo č. 20170401 - oprava chodníku ul. Komenského část A + B

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, Brno (25324942)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 556/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
3. 5. 2017
Cena: 
1 198 265 Kč (Cena s DPH)/ 05. - 08. 2017

Příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP ve stavbě "Víceúčelová sportovní hala Modřice - činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Truvia s.r.o., Školní 560/3, Střelice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 544/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
225 000 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka sečení travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 54/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2017

Objednávka projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením "Revitalizace sběrného dvora v Modřicích"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 53/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
96 195 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Varovný informační systém města Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí (27772179)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 549/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
2 962 595 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka opravy dešťové kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 42/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
134 500 Kč (Cena s DPH)

Objednávka opravy propadu komunikace na ul. Sokolská

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 34/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
96 500 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Stránky