Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Objednávka činnosti koordinátora BOZP při výstavbě Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dipl Tech Jarosalv Plšek BOZP servis, Arménská 507/13, 625 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 52/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
72 600 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 845/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Městský fotbalový klub Modřice, z.s., Sadová 572, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva 845/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 848/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Junák - český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z.s., Kampelíkova 124/13, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 848/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 847/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Tělocvičná jednota Sokol Modřice, Benešova 274, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 847/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 846/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Městský nohejbalový klub Modřice, z.s., nám. Svobody 93, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 846/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
525 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 844/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / YMCA Brno, Kounicova 3, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 844/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
80 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 843/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bc. Lucie Švancarová, Spodní 670/2, 625 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 843/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 849/2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Modřicích ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 849/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
197 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / AQUATIS a.s., Botanická 834/53, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 818/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
1 376 580 Kč (Cena s DPH)

Objednávka stavebních prací v lokalitě Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 46/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
110 897 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Smlouva o dílo "Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 817/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
9 380 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu odpadu a o provozu sběrného dvora

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 814/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
0 Kč (Cena bez DPH)

Příkazní smlouva na provádění TDI na akci "Víceúčelová sportovní hala Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešoa 425, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 815/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
975 000 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o dílo 05/2018 "Renovace božích muk na ul. Prusinovského/Krakovská, Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Rekonstruktiva spol. s.r.o., Podlesí I 5309, 760 05 Zlín ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 837/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
99 466 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Objednání TDI na akci Rekonstrukce chodníků

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Kočíř Libor, Dobrovského 54, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 41/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
136 500 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Objednání údržby a sečení okolo vodní nádrže

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Doleček Ivan, Hřbitovní 299, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávak č. 40/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
192 062 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Objednávka na služby - zpracování studie

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 39/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
87 120 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Objednávka na služby - vytýčení pozemků

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / G.K.S. spol. s.r.o., Jeronýmova 1783/8, 618 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 38/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
60 984 Kč (Cena s DPH)/ březen 2018

Objednávka oprav a údržby zahradní techniky STIHL

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bova, Vojkovice 225,3 667 01 Židlochovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
9. 3. 2018
Cena: 
100 000 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Poring, s.r.o., Hoštická 4, 642 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smloua č. 702/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
0 Kč (Cena s DPH)/ 2017,2018

Výměna vodoměrů v bytovém domě Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský s.r.o., Brněnská 292, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 14/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
100 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.06.2018

Rámcová kupní smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KAMPI OFFICE s.r.o., Velkomoravská 3243/35, 695 01 Hodonín ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 756/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ 01/2018-01/2019

Objednávka výměny ukazatelů MIOS Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / HOSTALEK-WERBUNG spol.s.r.o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 15/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
77 000 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu údržby Hybešova 596"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šeda CZ, s.r.o., Srbská 21, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 16/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
185 130 Kč (Cena s DPH)/ do 30.04.2018

Objednání zimní údržby lokality Bobrava v Modřicích

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol. s.r.o., Kaštanova 637/141e, 617 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 18/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
103 273 Kč (Cena s DPH)/ 1-3/2018

Objednání informačních válců

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 12 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 8/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
90 460 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o poskytování technicko-organizačních služeb v oblasti bezpečnost i ochrany zdraví při práci požární ochrany

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jaroslav Plšek, Arménská 507/13, 625 00 Brno (66520461)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 743/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
93 996 Kč (Cena s DPH)/ 2018

Objednávka zpracování projektové dokumentace na opravu kanalizace, vodovodu v lokalitě Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Atelier 2007, Ing. Vítězslava Machovcová, Bráťova 9a, 616 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 1/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
438 020 Kč (Cena s DPH)/ 1. - 12./2018

Objednávka úpravy areálu "PARČÍK BOBRAVA"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 181/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
91 930 Kč (Cena s DPH)

Objednávka plynové přípojky pro víceúčelovou sportovní halu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s. r. o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 299 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 176/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
280 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Stránky