Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Celoroční objednávka 5/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bova, Vojkovice 225, 667 01 Židlochovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 5/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
100 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2019

Objednání projektové dokumentace "Rekonstrukce radnice - půdní vestavba"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Andrej Smatana, Laštůvkova 728/31, 635 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 165/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
62 000 Kč (Cena s DPH)/ únor 2019

Objednávka projektové dokumentace ul. Komenského

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROTRACE s.r.o., Božětěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 164/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
72 600 Kč (Cena s DPH)

Oprava multicary

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pony Car, Vídeňská 157/120, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 159/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
70 000 Kč (Cena bez DPH)/ 11 - 12/2018

Objednání projektové dokumentace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Partero s.r.o., Elgartova 381/1, 615 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 156/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
130 075 Kč (Cena s DPH)/ do 31.04.2019

Objednání deratizace veřejné kanalizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šnaubert Josef, Hygienické služby, Novoměstská 23, 621 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 154/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
55 000 Kč (Cena bez DPH)/ listopad 2018

Objednávka vyklízení domu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Antonín Pavlík, Olomoucká 148, 618 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávak . 158/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
250 000 Kč (Cena bez DPH)/ 11 - 12/2018

Objednávka deratizace

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šnaubert Josef, Hygienické služby, Novoměstská 23, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 154/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
55 000 Kč (Cena bez DPH)/ listopad 2018

Údržba zeleně

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KULA s.r.o., Komenského 373, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 153/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
129 978 Kč (Cena s DPH)

Objednávka projektové dokumentace na opravu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu v lokalitě Za Humny.

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / do 31.03.2019 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 150/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
362 000 Kč (Cena bez DPH)

Vyklizení domu na nám. Svobody

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Antonín Pavlík, Olomoucká 148, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 151/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
109 140 Kč (Cena bez DPH)/ listopad,prosinec 2018

Smlouva o dílo "Nové oplocení pozemku par. č. 925 k. ú. Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BK serv s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 970/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
907 300 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 710/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
189 779 338 Kč (Cena bez DPH)/ do 11.09.2019

Objednávka zimní údržby na Bobravě

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol.s.r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 146/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
68 849 Kč (Cena s DPH)/ 11-12/2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2018

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Diecézní charita Brno, Jiráskova 47, 664 461 Rajhrad ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 955/2018
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
141 000 Kč (Cena s DPH)

Oprava výtluků na komunikacích

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / KAT technologicko-dodavatelská s.r.o., Táborského nábřeží 790/3, 639 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 128/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
95 832 Kč (Cena s DPH)/ říjen 2018

Oprava a rozšíření kontejnerového stání ul. Poděbradova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, Lelekovice 229, 664 31 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka . 131/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
76 535 Kč (Cena s DPH)/ říjen 2018

Technický dozor na "Stavební úpravy - regenerace provozní budovy Hybešova 596"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / S-INVEST CZ s.r.o., Kaštanová 495/123, 620 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 133/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
290 400 Kč (Cena s DPH)/ 15.10.2018- 9.6.2019

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Trestav, s.r.o., Komenského 586, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 954/2018 a Dodatek č. 1052/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
5 362 129 Kč (Cena s DPH)/ 2019

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva . 944/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
82 280 Kč (Cena s DPH)/ 2018-2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby "Modřice-chodníky-oprava ul. Komenského část C a Benešova část A"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SVÍTIL PLUS, s.r.o., Vychodilova 16, 616 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 946/2018
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
155 203 Kč (Cena s DPH)

Projektová dokumentace na opravu chodníku Brněnská I.

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROTRACE, s.r.o., Božětěchova 133, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 119/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
57 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2018

Oprava asfaltové plochy ul. Masarykova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 123/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
106 402 Kč (Cena bez DPH)/ září 2018

Posek a výhrab travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 118/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ září 2018

Objednání generátoru napájení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dobráci, s.r.o., Vajnorská 46, 831 03 Bratislava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 121/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
95 000 Kč (Cena bez DPH)/ září 2018

Objednváka opravy komunikací v Modřicích

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Oprava komunikací Vysočian, Jaroslav Fiala, Na Praze 22/4, 588 12 Dobrotín ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 116/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ září 2018

Oprava propadu komunikace nám. Míru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / STAVEXIS, s.r.o., Žižkova 63, 616 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 115/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
217 800 Kč (Cena s DPH)/ do 31.10.2018

Objednávka sněžného pluhu a posypové nádstavby

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / I-tec Czech, spol. s.r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 1132/018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
396 456 Kč (Cena s DPH)/ prosinec 2018

Objednávka zařízení pro JSDH Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dräger Safety, s.r.o., Divize PPS Vítkovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 108/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
86 882 Kč (Cena s DPH)/ září 2018

Objednávka opravy ležatých rozvodů vody v BD Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský montáže s.r.o., Brněnská 292, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 106/2018
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
245 979 Kč (Cena s DPH)/ do 31.10.2018

Stránky