Jste zde

Adresář

Městská hala Modřice
Jméno Telefon Funkce
Jaroslav Jašek údržbář
Zdeněk Dvořák údržbář
Tetyana Kuzyak uklízečka
Sylva Vojtová +420 608 577 099 recepční
Jiří Francl udržbář
Jitka Urbanová +420 608 577 099 recepční
Kristína Hánová uklízečka
Petr Gulda +420 606 591 241 provozní, údržbář
Dana Šišková +420 608 577 099 recepční
Ing. Petr Jahoda +420 603 808 048 manager
Pasivní bytový dům pro seniory
Jméno Telefon Funkce
Stanislava Frimmelová +420 538 728 182 recepční
Zita Friedlová +420 733 183 880 provozní
Renata Tausová uklízečka
Zdeňka Homolková uklízečka
Jaroslav Šabata +420 538 728 182 údržba
Renata Křivánková +420 538 728 182 recepční
Jarmila Študentová +420 538 728 182 recepční
Milena Očadlíková +420 538 728 182 recepční
Jitka Kozumplíková +420 538 728 183
+420 731 440 706
vedoucí
Městský úřad
Jméno Telefon Funkce
Bc. Elena Halvová +420 537 001 019
+420 608 987 879
investiční referent
Zdenka Kaňová +420 537 001 029
+420 608 986 044
účetní
Bc. Jan Konečný +420 537 001 027
+420 774 780 999
referent přestupkové agendy
Lenka Knotková, DiS. +420 537 001 011
+420 725 703 905
asistentka starosty
Petra Košínová +420 537 001 025
+420 773 265 352
účetní
Mgr. Veronika Žaloudková +420 537 001 026
+420 608 363 955
vedoucí odboru vnitřních věcí, právník
Bc. Kateřina Brabcová +420 537 001 024
+420 602 728 350
matrikářka
Bc. Martina Vojtová, DiS. +420 537 001 021
+420 774 002 172
personalistka
Ing. Tomáš Brabec +420 537 001 014
+420 778 418 444
místostarosta neuvolněný
Bc. Květoslava Höklová, DiS. +420 537 001 016
+420 606 764 544
vedoucí majetkového odboru
Dagmar Hošková, DiS. +420 537 001 015
+420 602 563 545
asistentka
Jiří Šula +420 773 826 705 vedoucí pracovník údržby a čištění
Ing. Roman Mulíček +420 537 001 022
+420 606 711 065
vedoucí finančního odboru
Kateřina Habartová +420 537 001 018
+420 725 011 334
referent majetkového odboru
Danuška Sobotková +420 537 001 024
+420 602 574 466
matrikářka
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA +420 537 001 012
+420 603 328 926
starosta uvolněný
Lenka Ventrubová +420 537 001 017
+420 774 007 710
pracovník vztahů k veřejnosti
Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. +420 537 001 013
+420 771 278 666
místostarosta uvolněný
Jana Vránová +420 537 001 023
+420 721 229 949
pokladní
Knihovna
Jméno Telefon Funkce
Mgr. Eva Strnadová +420 537 001 028 zaměstnanec knihovny
Mgr. Renata Pilátová +420 537 001 028 vedoucí knihovny
Městská policie
Jméno Telefon Funkce
Ing. Luděk Štěrbáček +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Ludmila Ventrubová +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Miloš Šídlo +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Martin Švestka +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Lukáš Krakowczyk +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
vrchní komisař
Miroslav Havelka +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Radim Bartošek +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Jiří Hráček +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník
Ing. David Tůma +420 537 001 030 nebo 156
+420 602 555 193
strážník