Jste zde

Komorní koncerty na radnici

Všechny koncerty - aktuální seznam realizovaných koncertů s kalendářem připravovaných,
které jsou současně jednotlivě uvedeny též jako události v kalendáři akcí na webu radnice.

Cyklus komorních koncertů, které pro všechny příznivce hudebních zážitků připravuje město Modřice, byl zahájen 27. listopadu 2002, kdy se krátce po otevření nové radnice v jejím zasedacím sále uskutečnil první z nich. Konají se pravidelně od ledna do května, vždy poslední středu každý druhý měsíc, koncem října a počátkem prosince (rovněž ve středu). Od roku 2013 k nim pak v polovině června v sobotu přibylo Dětské folklorní setkání, organizované ve spolupráci s místní Základní školou a Dětským folklorním kroužkem města.

Místem koncertů je zasedací sál v 1. poschodí nové radnice na náměstí Svobody 93 a začátky jsou v 19:00, dětská foklorní setkání se konají odpoledne ve venkovním areálu ZŠ na Benešově ulici. Inzerovány jsou v měsíčníku KAM v Brně, v Modřickém Zpravodaji a v kalendáři na webových stránkách města. Podrobné informace o jejich konání, včetně fotografií i audio a video záznamů pak přináší Modřický Internetový Magazín, jehož související datový fond je od podzimu 2014 postupně převáděn na nové webové stránky Modřické koncerty.

Realizační tým koncertů samostatně pracuje ve složení: plánování, programovou náplň, úvodní slovo a prezentaci zajišťuje Vlastimil Čevela - cevela(zavináč)inmail.cz - tel. 530 505 575, dále pak spolupracují Jitka Vystrčilová, Marie Pokorná a Věra Malíková (od počátku roku 2003 do léta 2005 to byla též + Marta Trávníčková + ). Dříve měla související organizační a realizační záležitosti na starosti Eva Mattušová.

Nebývá úplně běžné, aby se v těsném sousedství velkého kulturního centra jako je Brno, vytvořila a udržela nová kulturní tradice, která je zaměřená především do oblasti vážné hudby. Kromě finanční podpory ze strany města v tom významnou roli hraje pravidelná účast Smíšeného pěveckého sboru města Modřice se svými hosty a pečlivý dramaturgický výběr široké palety účinkujících od žáků a studentů hudebních škol, až po významné profesionály. V neposlední řadě pak se na úspěšném pokračování koncertů podílí zájem místního modřického publika, které je ze strany účinkujících opakovaně oceňováno jako mimořádně vstřícné a vnímavé.

Koncerty jsou založeny na otevřené spolupráci různých subjektů ve prospěch veřejnosti. Konkretně radnicí podporovaná kulturní nabídka pro občany (dobrovolné vstupné, propagace, sál, honoráře účinkujícím), dobrovolná práce členů realizačního týmu a privátně vydávaný Modřický internetový magazín (Vlastimil Čevela) s fotografiemi Miroslava Hájka a odkazy na audio či video záznamy od dalších autorů (Pavel Rosendorf, Mužáci Modřice, Zdeněk Kubík, ...).