Jste zde

Dětský folklorní kroužek města Modřice

Dětský folklorní kroužek města vznikl usnesením Rady města č. 5.6.7 ze dne 7. března 2011 - Zpravodaj 4/2011-8 . Činnost kroužku samostatně zajišťuje dobrovolný realizační tým, složený z dále uvedeného vedení a spolupracujících rodičů.

Vedení kroužku
      Ivana Cetlová - umělecká vedoucí, choreografie, vedení nácviku, ...
      Jana Gajdušková - organizační záležitosti, kontakt s rodiči, finance, ...       
      Vlastimil Čevela - korepetice, hudební doprovod, prezentace, internet, ...

      
Kontakty a internet
     
mail - velkajana@seznam.cz tel - 603 813 956
      www.folklorni-krouzek-modrice.cz - starší akce mim2.webnode.cz

Pravidelné týdenní schůzky 
      každý čtvrtek mimo prázdniny od 16:30 do 19 hodin v zasedacím sále na radnici

Koncepce
      Náplní je nácvik zpěvu a tance pro malé děti s rodiči - především folklor z okolí
      Kroužek je určen pro holčičky od 3 do 6 let a kluky přiměřeného věku 
      Účast na pravidelných týdenních zkouškách je pro děti zdarma
      Na základě odborné spolupráce kroužek připravil kroje v ceně 800-1000 Kč
      Kroje si vedoucí, děti i spolupracující rodiče pořizují na vlastní náklady

Stručně a přehledně o kroužku a jeho vystoupeních ... 
      Folklorní kroužek a modřický kroj 
      odkazy na stránky města s fotogaleriemi budou doplněny
      Ženáčské hody 2011 - před radnicí - na Sokolovně
      začátky kroužku v roce 2011