Jste zde

Aktuality

Ve středu 28.3.2012 proběhne mimořádný svoz bioodpadu.  

Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje je vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.
V období zvýšeného nebezpečí vzniku je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zaklázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Mimořádný svoz bioodpadu se bude konat 28.3.2012. Od středy 4.4.2012 bude probíhat pravidalný svoz bioodpadu a to každý týden ve středu.

V Modřicích se koná separovaný sběr textilu dne 21.3.2012. V době mezi 16:00 a 17:00 hodinou můžete umístit tašky s textilem před svůj dům. Po 18:00 hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování

Město Modřice Vás srdečně zve na 7. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná 12.3.2012 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice  

Společnost Adoco s.r.o. vás zve na výprodejové dny textilu a drogerie, které se uskuteční v pátek 16.3. od 9 hodin do 17 hodin a v sobotu 17.3. od 8 hodin do 12 hodin. Prodávat se bude v prostorách firmy v bývalém areálu Agra na ulici Družstevní 729 v Ořechově.

Odjezd: sobota – 24.3.2012

Odkud: Brno – Slatina  v 5:00h ráno

             Podle zájmu občanů. Vyjede řidič z Modřic u     

             Brna v 4.00 h ráno

 

Cíl : Polské trhy

 

Cena zájezdu+pojištění : 320kč

Prosím o uhrazení celé částky do 21.3.2012

Poslední 25 volných míst

 

Bližší informace a rezervace míst u sl.Olgy Netolické, Telnice   

SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ:

  • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
  • Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
  • Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

v pátek od 15:00 do 18:00 hodin,
v sobotu od 7:00 do 13:00 hodin

nutno uvolnit komunikace a parkoviště podle přechodného značení

1.4.2012 Květná neděle  9:30  mše svatá 
5.4.2012 Zelený čtvrtek  18:30  mše svatá 
6.4.2012 Velký pátek 18:30 obřady
7.4.2012 Bílá sobota 20:00 obřady
8.4.2012 Velikonoční neděle 9:30 mše svatá
9.4.2012 Velikonoční pondělí 8:00 mše svatá

Stránky