Jste zde

Aktuality

Domácnosti, které jsou v karanténě (nebo s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad, včetně roušek a kapesníků, ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.  

ČP Modřice, Masarykova 144 - OTEVŘÍT

ČP Olympia - OTEVŘÍT

Ve čtvrtek bude probíhat svoz bioodpadu dopoledne. Žádáme proto občany, aby v den svozu bioodpadu nádobu připravili ke svozu od rána nejlépe od 6 hodin. Předejdete tak reklamacím nevyvezeného odpadu. 

Na základě opatření vlády ČR na ochranu seniorů je stanoveno od čtvrtka 19.3.2020 v době vždy od 10 do 12 hodin nakupování v maloobchodním prodeji potravin jenom občanům starším 65 let. Žádáme všechny ostatní o dodržování tohoto vládního nařízení. 

V souvislosti a usnesením vlády ze dne 15.03.2020 č. 215 o přijetí krizového opatření přijímá město Modřice následující opatření k hotovostním platbám.

 

Omezení provozu MěÚ Modřice - OTEVŘÍT

Kontakty na zaměstnance MÚ Modřice - OTEVŘÍT

Informace k donášce základních potravin - OTEVŘÍT

Důležité kontakty v době nouzového stavu - OTEVŘÍT

Aktuality ohledně vývoje nákazy koronavirem - OTEVŘÍT

V současné době (15.03.2020) nebyl oznámen výskyt koronaviru COVID-19 na území města Modřic.

 

Stránky