Jste zde

Tříkrálová sbírka v Modřicích

Tříkrálová sbírka v Modřicích bude probíhat od 4. 1. do 15. 1. 2017.

Koledníci budou chodit se zapečetěnými pokladničkami označenými znakem charity a vedoucí se na vyžádání musí prokázat průkazem vedoucího skupinky a občanským průkazem.

Přijměte je, prosím, vlídně.

Informační leták OTEVŘÍT.