Jste zde

Aktuality

V souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev krajů oznamujeme, že volby do Zastupitelstev krajů se konají ve dnech 12.10.2012 v době od 14:00 do 22:00 hodin a 13.10.2012 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Město Modřice je rozděleno do dvou volebních okrsků. Okrsek č. 1 se sídlem okrskové volební komise v Základní škole v Modřicích na ul. Komenského 343´a okrsek č. 2 se sídlem okrskové volební komise v klubovně radnice v Modřicích na náměstí Svobody 93 (vchod z ul. Masarykova).

Město Modřice pořádá sbírku ošacení pro zneužívané, týrané a opuštěné děti. Sbírka se koná od pondělí 8.10.2012 do středy 10.10.2012. Sběrné místo je na podatelně Městského úřadu v Modřicích. Sbíráme jak ošacení tak hračky, školní potřeby a knížky.

Městské muzeum Vás zve na výstavu "Modřické vinohrady a jejich právo od 15. do 20. století". Výstava je otevřena do poloviny října, vždy v sobotu, neděli, pondělí a úterý od desíti do 17:00 hodin.

Město Modřice a kolektiv stárků Vás zve na pohodovou zábavu, která se koná v pátek 5.10.2012 ve 20:00 hodin v sále hotelu Gregor. Hraje skupina Modul.

Městská knihovna v Modřicích Vás zve ve čtvrtek 4.října v 17:00 hodin na besedu "Detektivem na velké Moravě" aneb Historie trochu jinak. Beseda se koná v klubovně nad knihovnou na nám. Svobody 93.

Městské muzeum Vás zve na výstavu "Modřické vinohrady a jejich právo od 15. do 20. století". Výstava je otevřena do poloviny října, vždy v sobotu, neděli, pondělí a úterý od desíti do 17:00 hodin.  

Město Modřice a kolektiv stárků Vás zve na pohodovou zábavu, která se koná v pátek 5.10.2012 ve 20:00 hodin v sále hotelu Gregor. Hraje skupina Modul.

Městská knihovna v Modřicích Vás zve ve čtvrtek 4.října v 17:00 hodin na besedu "Detektivem na velké Moravě" aneb Historie trochu jinak. Beseda se koná v klubovně nad knihovnou na nám. Svobody 93.

Zveme všechny děti a dospělé na pouťové atrakce, které jsou umístěny za sokolovnou v Modřicích. Otevřeno mají denně od 16:00 hodin a v sobotu a v neděli od 14:00 hodin. Zdrží se až do konce září.

Vyzýváme všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.
Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům informace o příznacích otravy metylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů.

SRPŠ při Základní škole Modřice a SRPŠ při Základní umělecké škole Ořechov si dovolují vás srdečně pozvat na podzimní festival dětského umění Kaštánkové veselí. Akce se bude konat v sobotu 22.9.2012 od 15:00 v areálu Pod Kaštany. V programu vystoupí žáci ZŠ i ZUŠ, dále je připravena spousta her, soutěží a zábavy pro děti, dětská diskotéka a závěrečné překvapení. Pro dospělé bude připraveno bohaté občerstvení. Akce se bude konat za každého počasí.

Město Modřice zve všechny občany na veřejné řádné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná v pondělí 10.9.2012 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Modřice. Program zasedání je zveřejněn na webových stránkách města a na vývěsních tabulích.

Pozvánku na 9. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná v pondělí 10.9.2012 naleznete zde.
Více informací a podklady pro jednání naleznete v sekci Město a samospráva - Vedení města - Zastupitelstvo města Modřice.

Město Modřice zve všechny občany na veřejné řádné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná v pondělí 10.9.2012 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnsoti MěÚ Modřice. Program zasedání je zveřejněn na webových stránkách města a na vývěsních tabulích. Firma DARE - EUROOKNA, s.r.o. se sídlem v Rajhradě přijme do trvalého pracovního poměru Managera skladu a expedice. Informace na tel. 604 236 496.

Stránky