Jste zde

Svoz bioodpadu

Informace ke svozu bioodpadu
Pravidelný svoz biopopelnic probíhá od března do konce listopadu každý týden ve čtvrtek. Biopopelnici přistavte na obvyklé místo, jako popelnici na komunální odpad, v určený den od 6:00 hodin. Svoz je většinou proveden v odpoledních hodinách.
V zimním období je svoz prováděn vždy první středu v měsíci.  
 Na recepci Městského úřadu Modřice jsou k zakoupení biologicky rozložitelné sáčky do domácnosti.
 
 Velkoobjemový kontejner je trvale přistavěn ve sběrném dvoře. Sem je možné dovést větve z ořezů stromů, které budou sešrotovány na štěpkovači naší pracovní četou.    

 Kontejnery na bioodpad u fotbalového hřiště- sudý týden v pondělí 1x za 14 dnů od března až do konce listopadu. V zimních měsících se tyto kontejnery nepřistavují.

                                                                                                                Ing. Hana Chybíková, místostarostka