Jste zde

Aktuality

OČKOVACÍ CENTRUM HUSTOPEČE – Společenský dům, týden SEDMÝ (19. 4. – 23. 4.)

                                                                     

Město Modřice obdrželo v omezeném množství respirátory a roušky pro občany v sociální tísni s omezenými příjmy na nákup těchto potřeb. Jsou bezplatně k dispozici pro občany Modřic v úřední dny (pondělí a středa) na podatelně MÚ Modřice.    

Informace ke sčítání lidu 2021 - OTEVŘÍT

Více se dozvíte na www.scitani.cz

ONLINE SČÍTÁNÍ: 27.03. - 11.05.2021

SČÍTÁNÍ FORMOU LISTINNÝCH FORMULÁŘŮ: 17.04. - 11.05.2021 

Ve věku 71 let nás náhle opustil MUDr. Jiří Ventruba, CSc. poslanec Parlamentu ČR, dlouholetý člen zastupitelstva města, neuvolněný místostarosta a radní.

Bylo nám ctí s panem doktorem spolupracovat.

 

Vážení občané,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021 – 2027. 

Dotazník je možné vyplnit do 21.3.2021. Přímý odkaz na vyplnění dotazníku https://forms.gle/W5c61VoRYNh3wR6h6

Opatření MÚ Modřice k hotovostním platbám v souvislosti protiepidemickými opatřeními

Na základě protiepidemických opatření MÚ Modřice se od pondělí,  08. 03. 2021 uzavírá pokladna města Modřice na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu:

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření jsou s účinností ode dne 1. 3. 2021 až do odvolání všechna dětská hřiště uzavřena.

Stránky