Jste zde

Pomoc oblastem postiženým tornádem

Jak pomáhat:
Diakonie ČCE
2100691426/2010.
DMS na číslo 87 777
DMS DIAKONIEPOMOC 30
DMS DIAKONIEPOMOC 60
DMS DIAKONIEPOMOC 90
Diecézní charita Brno
4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět je také možné zasláním DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777.
Člověk v tísni
SOS Morava 713271329/0300
ADRA
66888866/0300
Variabilní symbol: 390