Jste zde

Infekční žloutenka - virová hepatitida typu A

      V souvislosti s narůstajícím počtem případů virové hepatitidy typu A v Jihomoravském kraji bychom vám rádi poskytli základní informace: 
- zdrojem nákazy je nedodržování  základní hygieny rukou
- nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě 

     Od začátku tohoto roku 2016 ke dni 26. 8. 2016 bylo v Jihomoravském kraji hlášeno celkem již 190 potvrzených případů (desetinásobný počet oproti předchozím rokům). Týdně přibývá 15 - 20 případů. Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií. Nejvíce případů je ve městě Brně a jeho okolí. Aktuální informace o vývoji epidemie a doporučení pro veřejnost naleznete na stránkách Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně www.khsbrno.cz v sekci Aktuality/Epidemiologie.