Jste zde

Pravidelné hlášení 21.09.2022

Ve dnech 23.09. a 24.09. se konají volby do Zastupitelstva obcí a Senátní volby. V pátek můžete navštívit volební místnosti od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Modřice jsou rozděleny do čtyř okrsků. Číslo (včetně místa) okrsku, kam půjdeme volit, je uvedeno v levém horním rohu na obálce s hlasovacími lístky, kterou obdržíte do schránky, a také na stránkách města Modřic. 

Od 23. 9. do 25. 9. 2022 se konají Svatováclavské hody v Modřicích. V pátek se staví mája u Městské haly. V sobotu budou stárci zvát občany a od 20 hodin začíná předhodová zábava v Městské hale. V neděli začíná program před radnicí od 14:30 hodin, kdy vystoupí Dětský folklórní kroužek, 15:20 se předává právo a od 16:30 začíná hodová zábava v Městské hale. Po celý den je ve dvoře MP výstava zahrádkářů, na které ve 14 hodin vystoupí Smíšený pěvecký sbor. 

Ve středu 5. října bude Oblastní charita Rajhrad pořádat v Modřicích tradiční sbírku Koláč pro hospic. Váš dobrovolný příspěvek pomůže rajhradskému lůžkovému i mobilnímu hospici opatřit zdravotnické pomůcky, prostředky a dále potřebné vybavení, díky kterému se u nás pacienti cítí komfortně a v bezpečí. Za svoji štědrost se odměňte sladkým koláčem, který dostanete na stánku na náměstí Svobody v čase 7:00–16:00. Oblastní charita Rajhrad děkuje za Vaši podporu. 

Dobročinný bazárek na podporu Záchranné stanice v Rajhradě se koná 2. 10. 2022 od 14 do 18 hodin v rajhradské sokolovně. Příjem věcí se koná tamtéž 1. 10. 2022 od 16 do 19 hodin. 

Město Modřice oznamuje, že dne 26.9.2022 bude zahájena stavba: Souvislá údržba chodníku na ul. Benešova - II etapa. Z tohoto důvodu bude jednosměrná část ulice Benešova směrem k ul. Masarykova uzavřena. Majitelům nemovitostí bude vstup a v nutných případech i vjezd zajištěn. 
Omlouváme se za ztížené podmínky v místě stavby a žádáme o dodržování přechodného dopravního značení.
Dále bude od 26.9.2022 zahájena stavba Volnočasového areálu - workoutového hřiště při ul. Sokolská, v zahradě za ZUŠ Benešova 271. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost v okolí stavby. Situační nákresy jsou zveřejněny na webových stránkách a FB města Modřic. Děkujeme za pochopení.