Jste zde

Pravidelné hlášení 08.04.2020

Vážení občané, od 14.4. do 31.5. 2020 bude zahájena oprava komunikace kolem travnatého fotbalového hřiště. Bude částečně omezen přístup do garáží a do zahrádkářské kolonie. Dbejte pokynů stavby. Děkujeme.

V úseku před budovou Základní školy na ulici Benešova začala probíhat rekonstrukce chodníku. I tady dbejte, prosím, pokynů stavby.   

Vážení rodiče, zveme vás srdečně k zápisu do Mateřské školy Modřice, který se koná v pondělí 4. května od 7.00 do 17.00 hodin. Podrobnosti k zápisu si přečtěte na webových stránkách školy: www.msmodrice.cz.

Akce Ukliďme Česko je zrušena. 

Sběrný dvůr Modřice je otevřen dle běžné pracovní doby od úterý 14.4.2020.