Jste zde

Mimořádné hlášení 15.03.2020

V souvislosti s nepříznivým vývojem situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem oznamujeme:

Na základě snahy co nejvíce omezit šíření nákazy, která je dle dosavadních zkušeností nejvíce ohrožující pro osoby vyššího věku a chronicky nemocné, rozhodlo vedení města o následujícím opatření:
Nejlepší způsob, jak zabránit masovému rozšíření infekce je omezení kontaktů s ostatními lidmi, tedy nechodit ani do obchodů, což je důležité pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – starší či chronicky nemocné osoby.

Z tohoto důvodu nabízíme seniorům a osobám, které se dostaly do karantény, či trpí dlouhodobou nemocí, možnost donášky základních potravin, drogistického zboží a léků.

V případě, kdy tuto službu nemůže zajistit rodina volejte na tel. č. 724 767 000 (místostarostka) v pracovních dnech od 8 do 12 hodin. Nákup vám zajistíme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Modřice a Městskou policií Modřice.

Nákupy budou rozváženy v odpoledních hodinách maximálně 2 x za týden a v sortimentu, který bude v dané chvíli k dispozici.

Žádáme občany, aby tuto možnost nezneužívali, neboť pak bychom nebyli schopni službu zajistit pro nejvíce potřebné.