Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Ztráty a nálezy září 2018 21. 9. 2018 / 31. 10. 2018
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 14. 9. 2018 / 19. 10. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 19. 9. 2018 / 7. 10. 2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 5. 9. 2018 / 31. 12. 2021
Ztráty a nálezy srpen 2018 29. 8. 2018 / 29. 11. 2018
Dražební vyhláška 27. 8. 2018 / 5. 10. 2018
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 20. 8. 2018 / 10. 10. 2018
Oznámení minimálního počtu členů okrskové volební komise 6. 8. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod 26. 7. 2018
Oznámení 10. 7. 2018 / 7. 10. 2018
Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2017 18. 6. 2018
Zveřejnění potřebného počtu voličů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 11. 6. 2018 / 7. 10. 2018
Úplná revize katastru nemovitostí 19. 4. 2018 / 30. 9. 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 845/2018 19. 4. 2018 / 20. 4. 2021
Zveřejnění rozpočtových opatření rozpočtu města Modřice na rok 2018 4. 4. 2018
Veřejnoprávní smlouva o posyktování dotace č. 848/2018 12. 4. 2018 / 13. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 847/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 846/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 842/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 844/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 843/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 849/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Záměr pronájmu sportovního areálu 22. 3. 2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 7. 3. 2018 / 31. 12. 2021
Závěrečný účet za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 28. 2. 2018

Stránky