Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 - O stanovení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 12. 12. 2018 / 28. 12. 2018
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 11. 12. 2018 / 27. 12. 2018
Ztráty a nálezy prosinec 2018 5. 12. 2018 / 19. 12. 2018
Dobrovolný svazek obcí - Cyklistická stezka Brno-Vídeň - Návrh rozpočtu na rok 2019 19. 11. 2018 / 19. 12. 2018
Návrh rozpočtu a výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Brno - Vídeň 15. 11. 2018 / 18. 12. 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2018 25. 10. 2018 / 25. 10. 2021
Výsledky voleb do zastupitelstva 5.- 6.10.2018 6. 10. 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu BD Za Humny 26. 9. 2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 5. 9. 2018 / 31. 12. 2021
Oznámení minimálního počtu členů okrskové volební komise 6. 8. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod 26. 7. 2018
Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2017 18. 6. 2018
Úplná revize katastru nemovitostí 19. 4. 2018 / 30. 9. 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 845/2018 19. 4. 2018 / 20. 4. 2021
Zveřejnění rozpočtových opatření rozpočtu města Modřice na rok 2018 4. 4. 2018
Veřejnoprávní smlouva o posyktování dotace č. 848/2018 12. 4. 2018 / 13. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 847/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 846/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 842/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 844/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 843/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 849/2018 11. 4. 2018 / 12. 4. 2021
Záměr pronájmu sportovního areálu 22. 3. 2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 7. 3. 2018 / 31. 12. 2021
Závěrečný účet za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 28. 2. 2018

Stránky