Jste zde

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Datum publikace: 
21. 4. 2017
Datum sejmutí: 
11. 5. 2017
Útvar: 
OVV/AK

Město Modřice zahajuje výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu, jehož předmětem jsou tyto dodávky:

1 ks notebook
1 ks kancelářský balík programů
1 ks dataprojektor přenosný
1 ks tiskárna multifunkční
1 ks projekční plátno
1 ks stacionární dataprojektor

Specifikace a parametry jednotlivých zařízení a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 4 výzvy.

 

Podrobnosti v přiloženém souboru, přílohy na adrese https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/zefektivneni-cinnosti-organu-mesta-modrice-dodavky_17700/

Termín prohlídky: 03.05.2017 v 10:00 h

Lhůta pro podání nabídek: 10.05.2017 do 10:00 h.

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o, Ing. Anna Kroulíková, zakazky@dea.cz

Zakázka malého rozsahu je financována z Evropské unie - Operační program zaměstnanost, reg. číslo. CZ.03.4.74/0.0/16_033/0002823

Autor: AK / Datum vytvoření: 21. 4. 2017