Jste zde

Aktuality

Oznamujeme všem vlastníkům nemovitostí,

že na ulicích Popovická, Pančochy, Bobravská, Brněnská, Evropská a K Lesu bude probíhat pasportizace hydrogeologických objektů – (tzn.  zmapování stávajících vrtů a studen v jednotlivých objektech).

Termín pasportizace : 4. dubna – 5. dubna 2019

Kontaktní osoba: Mgr. Musil, tel. 721 162 108, musil@geotest.cz

Tento průzkum probíhá v rámci předběžného geotechnického průzkumu stavby „D52, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“, investor Ředitelství silnic a dálnic.

Od středy 27.2. do 5.3.2019 bude probíhat odečet plynu.

Týká se všech odběratelů a dodavatelů.

Stránky